Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Obecně závazná vyhláška o poplatku za komunální odpad platná od 1.1. 2013.pdf

1.1.2013

Obecně závazná vyhláška o odpadech.pdf

1.1.2012

Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích.pdf

1.1.2012

Obecně závazná vyhláška o poplatku za komunální odpad - platná od 1. 1. 2010

1.1.2010

Obecně závazná vyhláška odpady - rok 2007

1.1.2008

Úhrada vodného a stočného

1.8.2007

Vyhláška o systému sběru, využívání a zneškodňování kom. odpadů - novelizovaná

25. 6. 2004

Vyhláška o veřejném pořádku a čistotě

1.05.2004

Vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

01.01.2002

Vyhláška o místních poplatcích 01.08.1999
Vyhláška o systému sběru, využívání a zneškodňování kom. odpadů 01.01.1998
Vyhláška o místním poplatku ze psů 06.03.1996
Vyhláška o chovu psů a drůbeže 04.05.1991
Vyhláška o místním poplatku ze vstupného

18.01.1991

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách

Oznámení

Svoz domovního odpadu probíhá v letním režimu tj. 1x za 14 dnů v období od května do konce září roku, vždy v pátek v lichý týden.

V zimním režimu probíhá svoz od října do konce dubna vždy v pátek.