Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Turistika, výlety

Turistika, výlety

Přírodní podmínky    

Obec Dynín se nachází v severní části okresu České Budějovice.Prostorově spadá do Veselské pánve.V širších vztazích je předmětné území totožné s katastrem obce Dynín a Lhota u Dynína o rozloze 1 314 ha.Zemědělská půda činí z toho 80% rozlohy území.Jedná se o intenzivně zemědělsky využívanou krajinu, přetvořenou zcela člověkem.
Lesní porosty v ucelenější podobě zakrývají území pouze v jeho východním a jižním okraji v prostoru Bošileckého a Záblatského rybníka.Zbytek území je tvořen zemědělskou ornou půdou s plošně nevelkým zastoupením lučních kultur.Východní část území je součástí CHKO Třeboňsko s rybníky Bošileckým, Záblanským, Hlinířem, Švambírkem a Kvíčadlem.
Plošně významnými prvky antropického charakteru jsou: Areál zemědělských služeb a Lhotský dvůr.Ve východní části území se nachází v rámci CHKO Třeboňsko rezervace Hliníř a Lhota u Dynína.

Památky

V obci Dynín, ale především ve Lhotě u Dynína naleznete památky ze 14. století.Mezi nejvýznamější patří Dynínská škola, kaple sv. Václava a v neposlední řadě lidová architektura znázorněná na zachovalých statcích nacházejících se v Dyníně i ve Lhotě.Blíže ve Fotogalerii a pod odkazem O obci.